Andere MS organisaties

Websites van landelijke MS-organisaties in Nederland en België die zich bezig houden met het welzijn van mensen met MS door bijeenkomsten te organiseren of geld in te zamelen voor financiering van onderzoek naar MS. Weer anderen organiseren symposia of bijscholing voor neurologen en verpleegkundigen. We hebben geprobeerd om bij ieder van deze organisaties een vermelding op de site te krijgen over onze actie. Helaas zijn er conflicterende belangen en is dit niet gelukt! Dit is heel jammer, het gaat uiteindelijk toch om de mensen met MS zelf!

http://www.msweb.nl

MSweb wil een platform zijn voor alle mensen met MS en hun dierbaren. Wij nodigen de bezoekers uit hun bijdragen op te sturen aan redactie@msweb.nl

MSWeb

http://www.msvereniging.nl

De MSVN is de grootste vereniging van en voor mensen met MS in Nederland. De drie pijlers van de Vereniging zijn informatieverstrekking, belangenbehartiging en lotgenotencontact. De Vereniging telt ongeveer 11.000 leden. Een luisterend oor vind je bij de MS-telefoon op werkdagen vanaf 14.00 uur: 0900-8212108.
http://www.msvereniging.nl

http://www.ms-express.nl

Stichting MS-Express organiseert zelf en helpt derden bij de organisatie van zogenoemde (meerdaagse) lotgenoten-bijeenkomsten, met andere woorden, bijeekomsten voor mensen met MS.
http://www.ms-express.nl

http://www.ms-liga.be

De Nationale Belgische MS Liga heeft tot doel steun te verlenen aan de Liga's van beide gemeenschappen, de dialoog te bevorderen met de federale overheid, enz. Aan de website zit een forum vast.

http://www.ms-liga.be

http://www.charcot-ms.org

De Charcot-organisatie is een Europese organisatie die zich inzet om het onderzoek naar multiple sclerose in Europa met elkaar te verbinden en daarmee te versterken. De stichting is gevestigd te Nijmegen. De website is in het Engels.
http://www.charcot-ms.org

http://www.nationaalmsfonds.nl

De stichting NMSF is een stichting met actieve en positieve mensen met en zonder MS. De stichting realiseert projecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven voor mensen met MS.
http://www.nationaalmsfonds.nl

http://debaar.net/ms

Landelijke werkgroep MS en Educatie. Organiseert symposia en bijscholing van jonge artsen.
http://debaar.net/ms

http://www.fondation-charcot.org

De Belgische Charcot Stichting, genoemd naar de eerste neuroloog die de ziekte omschreef, is in 1957 opgericht om Belgische neurologen te overtuigen van het belang van fundamenteel klinisch onderzoek naar MS. De Charcot Stichting financiert fundamenteel klinisch onderzoek naar de behandeling van MS.


http://www.msanders.nl/

De stichting MS-Anders maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van patiënten met Multiple Sclerose. MS-Anders heeft zich van meet af aan gericht op de mensen met Multiple Sclerose ZELF. Daarom financieren wij niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar maken we ons ook hard voor de leefomgeving van de patiënt, zijn/haar partner en kinderen, de zorg eromheen. Met creatieve oplossingen wordt continu gezocht naar minder belasting, minder pijn en meer levensvreugde.