MS en inspanning

Dr MFG van der Meulen, Neuroloog St Antonius ziekenhuis NIeuwegein vertrelt:


Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De lange uitlopers van de neuronen (axonen) worden normaliter omgeven door een
myelineschede. Deze myelineschede zorgt voor de geleiding van de elektrische impulsen. Bij MS komen op verschillende plaatsen haarden van demyelinisatie (onderbreking van de myelineschede) voor. Hierdoor vermindert het geleidingsvermogen van de betrokken zenuwen. Omdat alle met myeline omgeven axonen in het centraal zenuwstelsel kunnen worden getroffen, zijn de symptomen zeer uiteenlopend. Het ziekteverloop gaat gepaard met verslechteringen (exacerbaties) en verbeteringen (remissies).Dit betekent dat de klachten en neurologische verschijnselen wisselen in ernst. Soms heeft de patiënt tijden geen klachten. De remissies, die aanvankelijk tot volledig herstel lijden, worden later onvolledig. De oorzaak van MS is vooralsnog onbekend. Er zijn aanwijzingen dat het een  het een autoimmuunziekte betreft. Wereldwijd komt MS voor bij 1 op de 100.000 personen. In streken met een gematigd klimaat, zoals Nederland, komt MS vaker voor dan in (sub)tropische gebieden.

In de eerste helft van de vorige eeuw gold voor patiënten met Multiple Sclerose (MS) het advies om training en oefeningen te vermijden. Het zou namelijk een slechte invloed hebben op de prognose van het ziekteverloop. Echter de laatste jaren is hierin een ommekeer ontstaan. Sinds de jaren tachtig is er meer informatie beschikbaar over revalidatie bij MS patiënten en de invloed daarvan op de verschillende symptomen van de aandoening.

Onder andere de twee hieronder aangehaalde, recente studies tonen aan dat fysieke inspanning juist een gunstig effect heeft op het beloop bij MS patiënten.

Neuropsychiatr Dis Treat. 2010; 6: 767–774.

Walking impairment in patients with multiple sclerosis: exercise training as a treatment option. Robert W Motl, Myla D Goldman, and Ralph HB Benedict.
“Nevertheless, the relevance for clinicians and therapists who care for MS patients is that exercise training and physical activity behavior change interventions can be integrated within rehabilitation regimens for possibly preventing the onset and progression of mobility disability. This is consistent with the recommendation by some experts that rehabilitation is the only practical means of improving function, and perhaps attenuating the progression of walking impairment, in persons with MS.”

Health Qual Life Outcomes. 2009; 7: 68.

The impact of regular physical activity on fatigue, depression and quality of life in persons with multiple sclerosis Nicole M Stroud and Clare L Minahan.
“In summary, subjects who participated in regular physical activity reported better results on the BDI, all scales of the SF36, and some scales of the MFIS. This suggests that persons with MS who regularly participate in physical activity have favourable fatigue, depression and QoL scores, when compared to persons with MS who do not regularly participate in physical activity. This study gives strength to previous suggestions that regular physical activity may improve fatigue, depression and QoL in persons with MS.”

Tot slot: elke arts die patiënten met chronische aandoeningen behandeld weet dat het karakter van patiënten een invloed heeft op het beloop van deze ziekten. Het staat buiten kijf dat doorzettingsvermogen een belangrijk positief effect heeft op het beloop van een chronische aandoening……….

Dr MFG van der Meulen, Neuroloog St Antonius ziekenhuis Nieuwegein