Sponsorbedrag overhandigt aan MS Research

IMG_1805.JPG

Op dinsdag 30 november j.l. hebben Conny en André het eindbedrag, 14654 euro, van de sponsor actie "Verder met MS" overhandigt aan Dorinda Roos, de directeur van stichting MS Research.

Tijdens de bijeenkomst is teruggekeken op een prachtige fietstocht met mooie herinneringen en belevenissen. Ook is teruggekeken op de sponsor actie. Deze is zeer succesvol geweest en er is een zeer mooi bedrag opgehaald. Conny en André hebben met veel plezier en energie hieraan gewerkt.

Dorinda Roos sprak tijdens de bijeenkomst haar waardering uit voor de gevoerde actie en benadrukte dat dit soort acties zeer welkom zijn en in de toekoms nodig blijven. Dit om wetenschapelijk onderzoek te kunnen blijven financieren.