Wat is MS

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Het centrale zenuwstelsel kan bepaalde signalen niet goed verwerken, doordat de isolatielaag (de myeline) rondom de zenuwbanen is aangetast. Een aantal lichaamsfuncties kan hierdoor niet meer of niet meer optimaal werken.

De aantasting van deze isolatielaag geschiedt door het afweersysteem van ons lichaam: het immuunsysteem. Bepaalde cellen van dit systeem breken de isolatielaag af. Waarom dit gebeurt is helaas nog niet bekend. Onderzoekers vermoeden dat erfelijke factoren de vatbaarheid voor de ziekte bepalen. Ook denken zij aan de invloed van bepaalde virussen. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen.

MS is zeer ingrijpend zowel voor de persoon zelf als voor zijn of haar omgeving. De ziekte begint meestal bij mensen tussen de 20 en 45 jaar. In Nederland hebben ongeveer 16.000 mensen MS. aak is er veel onzekerheid voordat de diagnose gesteld wordt. De symptomen van MS zijn namelijk divers en vaak erg vaag. Slecht zien, spraakproblemen, evenwichts- en coordinatiestoornisssen, geheugenstoornissen en vermoeidheid zijn enkele van de veel voorkomende klachten. Veel van deze symptonen komen ook bij andere ziekten voor . Mede daarom is het stellen van een diagnose is zo'n complexe zaak.