Een organisatie die verzuimmanagement omarmt, kan de negatieve gevolgen van verzuim beperken. Slim beleid en tools zoals HR-software kunnen en zullen verzuimrisico’s beheersen. En daarmee de zorg en het welzijn van werknemers verbeteren.

Werknemersverzuim kost Nederland elk jaar miljarden. DKP weet alles van preventie ziekteverzuim en schreef deze blog.

Wat is ziekteverzuim?

Simpel gezegd is er sprake van ziekteverzuim wanneer een werknemer regelmatig afwezig is zonder duidelijke goede reden. Betaald verlof of onvoorspelbare persoonlijke problemen vallen hier niet onder.

Veel organisaties, maar niet allemaal, hebben een soort verzuimbeleidsplan om buitensporig ziekteverzuim terug te dringen. Men kan de onverwachte momenten van het leven niet voorzien, maar we kunnen wel patronen ontdekken waarom werknemers zich regelmatig ziek melden. Deze patronen worden duidelijk met de juiste hulpmiddelen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim?

Lichte ziektes zijn de meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim:

 • Verkoudheid en griep
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Pesten en intimidatie

Andere oorzaken van afwezigheid zijn:

 • Stress
 • Burn-out
 • Spier- en skeletaandoeningen
 • Geestesziekten
 • Langdurige medische aandoeningen
 • Zorg voor kinderen of ouderen 

Plus verschillende andere persoonlijke en niet-medische gevallen. Deze variëren per sector, maar zijn over het algemeen consistent over de gehele publieke beroepsbevolking.

Waarom is ziekteverzuim een probleem?

De financiële gevolgen van ziekteverzuim omvatten:

 • Doorbetaalde lonen voor de vrije tijd
 • Vervangend werk of vervangende werknemers
 • Administratieve kosten

Verminderde productiviteit en tijdverlies door micromanagement kunnen het probleem nog vergroten. Veiligheid kan een probleem worden als een sleutelrol niet aanwezig is. En het moreel op de werkplek kan ook dalen. 

Resonerende effecten zijn er ook met elke afwezige werknemer. Werk van lage kwaliteit kan worden doorgegeven aan klanten en opdrachtgevers. Dit kan het merk en de vooruitzichten op langetermijnschade. Het kan zelfs de winst in gevaar brengen.

Hoe kan Verzuimmanagement het ziekteverzuim terugdringen?

Verzuimmanagement biedt twee directe en duidelijke voordelen:

 • Verlaging van de operationele kosten
 • Verbeteren van het welzijn van werknemers

HR kan het beleid en de programma’s verbeteren met verzuimgegevens die in de HR-software zijn verzameld. De verzuimgegevens vormen een baseline en laten de organisatie zoeken naar manieren om kosten te reduceren. HR kan ook verzuimtrends ontdekken door afwezigheden bij te houden om programma’s en beleid voor verzuimbeheer verder te verbeteren.

Verzuimbeheer introduceert vele oplossingen zoals:

 • Ondersteuning bij terugkeer naar het werk
 • Evaluatiediensten
 • Coördinatie en beheer

Preventie ziekteverzuim voorkomt ziekteverzuim voordat het een gewoonte wordt. Het vermindert operationele en secundaire kosten. Bovendien zorgt het voor een betere ervaring en een gevoel van welzijn voor de werknemers.